خرید آنلاین شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR) ببرید

شاخص روابط با همسالان (IPR) توسط والتر دبیلو هادسون (1992) ساخته شده است که از 25 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش روابط و مشکلات با همسالان بکار می رود
نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 7 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «خیلی به ندرت»، «کمی»، «گاهی اوقات»، «اغلب اوقات»، «تقریباً اکثر اوقات» و «همیشه» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3،

ادامه مطلب